Na naravoslovnem dnevu so učenci 2. in 3. razreda izvajali različne poskuse v naravoslovju.

Opravili so tri različne enostavne poskuse:

  • Telesa so postavljali v ravnovesne lege.
  • Želatinaste medvedke so namakali v tekočinah.
  • Opazovali so lastnosti različnih prsti.

Ob izvajanju poskusov so napovedovali, razmišljali in iskali odgovore na vprašanja.