Na naravoslovnem dnevu so učenci 1. razreda izvajali poskuse iz naravoslovja.

Opravili so tri različne enostavne poskuse:

  • Spuščanje predmetov po klancu.
  • Prelivanje tekočin in presipanje sipkih snovi.
  • Poskusi s kokošjim jajcem.

Ob izvajanju poskusov so napovedovali, razmišljali in iskali odgovore na vprašanja v knjigah.